Det var Dennersten som började alltihop.

Vi hade båda suttit i Resumés webjury under 1998 och dels retat oss på att majoriteten av de websiter vi tittade på såg ut som de gjorde, dels blivit allt mer oförstående till de bedömningar som våra jurykollegor gjorde.

Till sist fick så Håkan idén att vi skulle skriva ett manifest mot webbens avigsidor, något i stil med Dogme 95, det manifest som Thomas Winterberg och Lars von Trier presnterade för filmvärlden i samband med Cannes-festivalen 1995.

Där föddes HTML(r).

Efter ett par möten såg manifestet ut som det gör nu. Sedan inleddes ett kommittearbetet som kom att förändra innehållet en hel del och till sist avrådde några goda väner oss från att pulicera över huvud taget. Man ansåg att vi skulle göra oss löjliga genom att ta avstånd från frames och javascript. Vi kontade med att von Trier och Winterberg omedelbart brutit mot samtliga sina egna diktat och att vi tänkte göra samma sak.

Jag menar, vi är ju revolutionärer och sådana följer ju inte några regler, eller hur?

 

Erik Hörnfeldt